Ligularia kanaitzensis (Franchet) Hand.-Mazz.

Distribution : China occ.