Dolomiaea berardioides (Franchet) Shih

in China, Yunnan, N.Lijiang, june 1999