Bashania fargesii


Brachystachyum desiflorum


Chimonobambusa quadrangularis f.suow


Fargesia fungosa


Phyllostachys bambusoides f.albovariegata


Phyllostachys bambusoides f.katashibo


Phyllostachys incarnata


Phyllostachys parvifolia


Phyllostachys viridis f.houzeau


Sasa kurilensis f.shimofuri


Shibataea lanceifolia


Yushania brevipaniculata