Asarum pulchellum Hemsl.

Distribution : China (Anhui, Guizhou, Hubei, Jiangxi, Sichuan, NE.Yunnan)