Asarum forbesii Maxim.

Distribution : China (Anhui, Henan, Hunan, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Zhejiang)

Description in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi:92 (1887)