Aristolochia debilis Sieb. & Zucc.

Distribution : Japan (W.Honshu and Kanto district, Shikoku, Kyushu), China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Zhejiang)