Allium monanthum Maxim.

Distribution : Japan, Korea, E.Russia, China (Hebei, Heilongjiang, Jilin, Liaoning)