Acer henryi Pax

Distribution : China (Anhui, Gansu, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Zhejiang)

Description in Hooker's Icon. Pl. 19: t. 1896 (1889)